Bli medlem!

Vil du bli medlem så kan du betale inn 200,- per husstand.
Betaling skjer til:
Foreningen Strømmes Vel
Stokkedalen 59
5151 STRAUMSGREND
og kontonr. 9522 05 26594
Det årlige medlemskapets tidsramme er fra årsmøte til årsmøte.