Foreningen Strømmes Vel er en velforening for Straumsgrend. Velforeningen jobber med nærmiljøsaker som kan komme alle til gode, og vi ønsker å tilrettelegge for et godt fellesskap for store og små i nærmiljøet. Vi driver Grendahuset Frøyhall som er aktivt benyttet av både Foreningen Strømmes Vel og Straumsgrend Kvinne og familielag.

Velforeningen er driftet av styret som bidrar på frivillig basis. Som medlem av velforeningen er du med på å støtte det arbeidet som gjøres for ditt nærmiljø, og du er med på å opprettholde Grendahuset som et aktivitets- og festlokale. Det er ønskelig at flere støtter opp om det aktive arbeidet. Meld fra til en av oss i styret dersom du/dere kan være interessert i å arbeide for nærmiljøet eller har lyst til å delta i styrearbeid. Alle positive krefter er velkomne!

Vedtektene våre finner du her >

Aktiviteter som vi er involvert i:

  • Engasjement i nærmiljøsaker; kultur, kollektivtransporttilbud, Sælevatnet, veistandard etc.
  • Dugnadsarbeid
  • Seniortreff for beboere over 60 år den andre tirsdagen i hver måned
  • St. Hans feiring med bål, leker, lotteri, premier og salg av mat og drikke.
  • Grendafest og blåtur

Har du forslag til nye aktiviteter som kan startes i Grendahuset? Da vil vi gjerne høre fra deg!

For å få mer informasjon om disse og andre aktiviteter, se etter oppslag i nabolaget, se på nettsiden vår eller følg oss på Facebook. Du kan også gjerne ta kontakt med en av oss i styret, eller sende oss en e-post til adressen kontaktoss(at)strommesvel.no eller på Facebook: https://www.facebook.com/StrommesVel

 

Informasjon om noen av våre samarbeidspartnere.

Straumsgrend Kvinne og Familielag

- Faste aktiviteter vi har i samarbeid med Straumsgrend Kvinne og Familielag er gjennomføringen av St. Hans

 

Grønn Etat

- Grønn Etat har ansvaret for området rundt grendahuset og barnehagen.

 

 Straumsgrend Barnehage

- Holder til i nabobygget til Grendahuset og vi samarbeider blant annet om uteområdene.