Styret for 2019

Leder Therese Halvorsen Røst 92269194
Kasserer  Erik Hannisdal 93249185
Sekretær  Matz Kenneth Jensen 47900062
Styremedlem  Jarle Meland 99626105
Styremedlem/regnskapsfører Teresa Fersum 98456281
Styremedlem  Susanne Hole 45661699
Styremedlem  Frank Strømstad 97148802
 Styremedlem Ann Kristin Svartefoss (fra 1 mai 2019)

Vi kan også kontaktes på e-post adressen kontaktoss(at)strommesvel.no eller på Facebook: https://www.facebook.com/StrommesVel