Styret for 2021

 Leder  Teresa Fersum  98456281
 Kasserer  Erik Hannisdal  93249185
 Sekretær  Matz Kenneth Jensen  47900062
 Styremedlem  Marie Horn Saltnes  41401155
 Styremedlem/regnskapsfører  Hege Johansen  98452992
 Styremedlem  Susanne Hole  45661699
 Styremedlem  Therese Halvorsen Røst  92269194
 Styremedlem  Ann Kristin Svartefoss  40319999

Vi kan også kontaktes på e-post adressen kontaktoss(at)strommesvel.no eller på Facebook: https://www.facebook.com/StrommesVel