Styret for 2016

Leder Therese Halvorsen Røst 92269194
Kasserer  Teresa Fersum 98456281
Sekretær  Matz Kenneth Jensen 47900062
Styremedlem  Jarle Meland 99626105
Styremedlem  Erik Hannisdal 93249185
Styremedlem  Susanne Hole 45661699
Styremedlem  Frank Strømstad 97148802
 Styremedlem

Vi kan også kontaktes på e-post adressen kontaktoss(at)strommesvel.no eller på Facebook: https://www.facebook.com/StrommesVel