Leiekontrakt

 • Leievilkår for Grendahuset Frøyhall
 • Her finner du PDF format for utskrift
 • Leietaker leier lokalet fra kl. 13.00 på utleiedagen, til kl 13:00 dagen etter, eller etter avtale. Da skal lokalet være ryddet som avtalt (se vedlegg om leietakers forpliktelser).
 • Hele leiebeløpet inkludert vask, skal innbetales ved bestilling. Leien innbetales til konto nr. 9522.05.26594. Avbestillingsgebyr trer i kraft ved avbestilling senere enn 4 uker før arrangementet. Resten av leiebeløpet utbetales umiddelbart ved avbestilling.
 • Prisoversikt
  a.Fredag: 1500,-
  b.Lørdag: 1500,-
  c.Mandag til og med torsdag: 500,-
  d.Barnebesøk mandag til og med torsdag: 400,-
  e.Barnebesøk helg: 1500,- (barnebesøk har lavest prioritet i helgene)
  f.Obligatorisk vask: 500,- (gjelder ikke barnebesøk)
  g.Avbestillingsgebyr: 500,- (gjelder ikke barnebesøk mandag til og med torsdag)
  h.Utleie til andre enn lagets medlemmer: 2000,-
 • Musikk og annen støyende aktivitet skal avsluttes senest kl. 02.00. Lokalet skal forlates senest kl. 03.00. Når gjestene forlater lokalet og området må det taes hensyn til naboer.
 • Lokalet er ikke bestilt før leiesummen er mottatt av Strømmes Vel.
 • Bruk av lydanlegg er inkludert i prisen.
 • Leietaker er ansvarlig for de gjenstander som til enhver tid er i lokalet. Ødelagt utstyr skal erstattes av leietaker.
 • Leietaker har mottatt og satt seg inn i leietakers plikter for utleie.
 • Leietaker skal avtale på tlf/e-post vedr. utlevering/innlevering av nøkler. Leietaker er ansvarlig for at lokalet er låst når det forlates.
 • Leietaker har blitt gjort kjent med våre brannrutiner (se vedlagte skriv).