Branninstruks

BRANNINSTRUKS VED LEIE AV GRENDAHUSET FRØYHALL

1.0 Ansvar

1.1 Utleier skal gjøre leietaker kjent med hvor brannslukkere er plassert.

1.2 Utleier skal gjøre leietaker kjent med rømningsveier og hvordan de kommer HELT ut av bygningen.

2.0 Forebyggende tiltak

2.1 Leietaker har ansvar for å påse at alle opptrer på en slik måte at brann ikke oppstår.

2.2 Røyking er forbudt i hele bygningen. Røyking kan skje på avtalt sted ute, og hvor der skal være godkjent askebeger plassert.

2.3 Stearinlys som er brukt eller andre ildsfarlige gjenstander skal være forsvarlig slukket og kastes i bosset.

3.0 Ved Brann

3.1 Ved varsel om brann skal bygget evakueres.

3.2 Du som leietaker er ansvarlig for å iverksette redning, slokking og evakuering av gjestene, vekk fra bygningen.

3.3 Den som oppdager brann eller branntilløp, skal straks varsle ansvarshavende, og eller brannvesenet direkte. (Tlf 110).

3.4 Ved varsel om brann skal det søkes gjennom lokalene for om mulig verifisere brann eller årsaken til varsel.

3.5 Samtlige dører og vinduer skal lukkes for om mulig begrense ild og røykut vik ling.

4.0 Evakuering

4.1 Når det varsles brann skal bygningen evakueres.

4.2 Leietaker er ansvarlig for å koordinere evakuering av gjestene.

4.3 Leietaker skal være siste person ut, etter at vedkommende har gått gjennom samtlige rom som er med i leieavtalen.

4.4 Leietaker rapporterer til brannvesenet om status når de er ankommet.

4.5 Samleplass er området ved grusfotballbanen.

Leietaker forplikter seg til å følge denne branninstruksen.

Dato:

Utleier Leietaker